شلم شوربا


+ مرگ مغزیای بدبخت

نویسنده : pari ; ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۱/۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ مرگ مغزیای بدبخت

نویسنده : pari ; ساعت ۱:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/۱/۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ داداج

نویسنده : pari ; ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ کاکتوس

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/٢٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ هعییییییی

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/٢٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ دیووووونه

نویسنده : pari ; ساعت ۳:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/۱٤
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بدوضعیه ها

نویسنده : pari ; ساعت ۸:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ؟؟؟؟؟

نویسنده : pari ; ساعت ٥:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ دارم درس میخونم خو

نویسنده : pari ; ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/٢۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خیالتون راحت شد

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خطر جدی

نویسنده : pari ; ساعت ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٩/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ نمره ریاضیم

نویسنده : pari ; ساعت ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٩/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ درمان افسردگی

نویسنده : pari ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٩/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خرذوق

نویسنده : pari ; ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٩/٤
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ اخه چطورررررررررری؟

نویسنده : pari ; ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٩/٤
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ زر نزنیا

نویسنده : pari ; ساعت ٥:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بابا اعتماد

نویسنده : pari ; ساعت ٥:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ نسل ما

نویسنده : pari ; ساعت ٥:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٢۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ شهره

نویسنده : pari ; ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ احححححححححححمق

نویسنده : pari ; ساعت ٢:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ شهرداری

نویسنده : pari ; ساعت ٢:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۸/٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ماه رمضون

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/٢۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بچه پرو

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/٢۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ انقلاب

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/٢۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ایرانه دیگه

نویسنده : pari ; ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ کیلیدام

نویسنده : pari ; ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ پخخخخخخخخخخخ

نویسنده : pari ; ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ایراااااااان

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ لامصبا

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خرما مشکیا دیگه

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بابا بیخیال شو دیگه

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ حوری

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ دیووووونه

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خشم ایرانسل

نویسنده : pari ; ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ضایع

نویسنده : pari ; ساعت ٦:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ جوگیریه دیگه

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ تحریم ها

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ سرعتمون تو حلقشون

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ جییییییگر

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۳۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٧/۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ والا بوخودا

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٩
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بهتره

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٩
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ پلنگه

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ چررررررا

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خرخون بودنشون تو طحالم

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ متن یک کارت عروسی

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ملکه پادشاه ودیگر هیچ

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ هیییییییییییییییییس

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ مردای ایرانی

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٢٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بوس بوس

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ اعصاب ندارنا

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ گیری کردیما

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ جا

نویسنده : pari ; ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱٥
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بسوزه پدرش

نویسنده : pari ; ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱٥
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ما بیشتر

نویسنده : pari ; ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱٥
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ نمیشه که

نویسنده : pari ; ساعت ٩:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱٤
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ دعای اخر شب

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ شورشو در اوردم نه؟

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ رونالدو

نویسنده : pari ; ساعت ۸:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ پرچم اسپانیا

نویسنده : pari ; ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ میخواین نفرینتوون کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده : pari ; ساعت ۸:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٩
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بابا اعتماد

نویسنده : pari ; ساعت ۸:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٩
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ مسموم نشه یوخ

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٧
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ مماخم

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٧
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ایت الکرسی

نویسنده : pari ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٥
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ تنظیم خانواده

نویسنده : pari ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/٥
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ سلام

نویسنده : pari ; ساعت ۱:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خودکشی

نویسنده : pari ; ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ اکازیونه

نویسنده : pari ; ساعت ٦:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ مگه معنی دیگه داره؟

نویسنده : pari ; ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ هولو ->لولو

نویسنده : pari ; ساعت ٥:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ هوای بارانی

نویسنده : pari ; ساعت ٥:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٦/۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خدا قوت

نویسنده : pari ; ساعت ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۳٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ عکس دختره

نویسنده : pari ; ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۳٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بی شوهری

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢٩
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ قانعم بدجور

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢٩
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ دندونپزشکی

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢٩
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خلاقیتش تو حلقم

نویسنده : pari ; ساعت ٧:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢٩
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ غرور خرکی

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بسیجیا

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۱٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ غذا دانشگاه

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ عمه

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۱۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خانواده عروس

نویسنده : pari ; ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢۸
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ خورشید

نویسنده : pari ; ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ماچ

نویسنده : pari ; ساعت ٤:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ تو روحتون

نویسنده : pari ; ساعت ٤:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/٢٦
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ وانت پراید

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٤
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ بابا اینو جمش کنید

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٤
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ چه مرگتونه

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٤
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ تنها

نویسنده : pari ; ساعت ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ سادگی

نویسنده : pari ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ شارژ

نویسنده : pari ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱۳
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ ما ایرانیا

نویسنده : pari ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ زدم که زدم

نویسنده : pari ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ عمو

نویسنده : pari ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ پسرم من

نویسنده : pari ; ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٢
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ مرغ عشق

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ دزد کثافط

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:٢٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ حاجیا

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱۱
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ مونده رو دستم

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک

+ دیوونه

نویسنده : pari ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/٥/۱٠
تگ ها: طنز
comment نظرات () لینک